Scurt ghid

Idei/Sfaturi în alegerea unui sistem de securitate.

Rolul principal al unui sistem de securitate este, în primul rând, de a-l descuraja pe infractor în a pătrunde prin efracție, de a-l împiedica sau a-l întârzia să pătrundă în obiectivul protejat, în a detecta și a semnaliza această situație în caz că se întâmplă și a documenta evenimentul.
Pentru fiecare din scopurile enumerate mai sus există un set de dispozitive care alese și implementate corect în sistemul de securitate, optimizează eficacitatea acestuia. Aici putem diferenția elementele mecano-fizice și subsistemele electronice.
Putem considera sistem de securitatea o ușă închisă, un gard de împrejmuire, gratii montate pe golurile ce pot oferi acces în obiectivul protejat. Elementele de acest fel intră în categoria elementelor mecano-fizice. În completarea acestora vine sistemul electronic format din centrala de alarmare, senzori, sistemul de supraveghere video și căile de comunicații.
Prin descurajarea infractorului facem referire în principal la evidențierea existenței unui sistem de securitate. Asta înseamnă că vom semnaliza acest lucru atât afișe ce descriu acest lucru cât și montarea sirenei la loc vizibil, posibil și cu semnalizare optică ce va indica faptul că sistemul este funcțional precum și prin montarea unor camere de supraveghere la vedere.
Montarea unor elemente mecano-fizice respectiv ușă metalică sau blindată închisă, geamuri rezistente la șocuri mecanice închise, gard greu de escaladat preîntâmpină accesul ușor, întârzie efectiv tentativa de efracție creând astfel timp suficient echipei de intervenție sau persoanelor înștiințate de centrala de alarmare să intervină și să oprească efracția, eventual să îl și prindă pe infractor. Menționăm că o ușă lăsată deschisă, geamuri lăsate deschise pot fi foarte tentante pentru un hoț.
Odată ce evenimentul nedorit este detectat, acesta trebuie semnalat. În afara cazurilor reglementate în mod clar, rămâne la latitudinea fiecăruia alegerea modului de soluționare al unui eveniment aflat în desfășurare. Centrala de alarmare poate să emită avertizare acustică și optică prin sirenă sau sirenele montate, de la care așteptăm să reacționeze persoane oneste din zonă, să intervină sau să solicite un echipaj de poliție. Totodată centrala de alarmare poate să trimită informații despre evenimentul în derulare pe căi de telecomunicații atât unor persoane cu numere de telefon presetate în centrală cât și unui dispecerat de serviciu de pază și intervenție.
În cazul în care apare o alarmare, este foarte bine să existe și un sistem de supraveghere video pe lângă sistemul de detecție și alarmare la efracție, acesta având rolul de a documenta evenimentul. Este foarte important a înțelege că niciunul din sistemele enumerate nu îl exclude pe celălalt. Sistemul de detecție nu va bloca accesul infractorului și nici nu va documenta evenimentul cum nici ușa blindată nu va avertiza pe nimeni și nu va documenta evenimentul, la fel cum nici sistemul de supraveghere video nu va bloca accesul, în schimb poate avea o funcție minimală de alarmare.
Asumându-ne aceste idei despre funcționarea și funcționalitatea sistemului de securitate, urmează dimensionarea lui.

DEFINIREA SI EVALUAREA OBIECTIVELOR DE SECURITATE

Evident primul indiciu ce-l luăm în calcul este valoarea obiectivului protejat. Nu este logic ca un sistem de securitate să fie mai scump decât valoarea obiectivului protejat. Pe lângă acest lucru se iau în calcul caracteristicile mediului înconjurător, tipul materialelor ce trebuiesc protejate, amenințările posibile și experiența acumulată în domeniul sistemelor de securitate. Totodată, se iau în considerare natura și ritmul activităților în zona obiectivului de protejat sau supravegheat sau din vecinătățile acestuia, configurația fizică a ariei controlate, comportamentul oamenilor etc. Toți aceștia sunt factori ce intervin în dimensionarea sistemului de securitate.

ELABORAREA PLANULUI DE SECURITATE

Nu există o rețetă care să fie bună pentru toate situațiile, o rețetă universală. Există în schimb idei de bază în jurul cărora se construiește sistemul. Una dintrea acestea este identificarea și diferențierea zonelor de protejat, diferențierea făcându-se după nivelul de importanță. Sistemul de securitate se construiește în jurul acestor zone circular, idea de bază fiind îngreunarea la maxim accesul prin efracție în zona cu cea mai mare necesitate de protecție. O altă idee de bază este folosirea redundanței în toate elementele sistemului. Prin redundanță înțeleg ca pentru aceeași situație de rezolvat, să am cel puțin două tehnologii/soluții diferite în același timp, adică dacă folosesc senzor de mișcare bazat pe infraroșii atunci să am și senzor de mișcare bazat pe microunde, dacă am avertizare sonoră să am și avertizare optică. Motivul este că pentru fiecare element de protecție există și metodă de contracarare. Astfel, împletind mai multe tehnologii, îngreunăm procesul de contracarare, sporim posibilitatea declanșării pertinente a alarmării câștigând astfel timp pentru intervenție. Acest principiu este valabil și în cazul elementelor mecano-fizice cât și la supraveghere video.

PROIECTAREA SISTEMULUI DE SECURITATE

La dimensionarea sistemului de supraveghere video pornim tot de la principiul delimitării zonelor de supravegheat și clasificării acestora în funcție de importanță. Astfel, dacă avem un spațiu perimetral întins, acesta se poate acoperi cu câteva camere montate la o înălțime corespunzătoare în funcție cerința geometriei ariei de supravegheat. Este bine de știut că în cazul în care avem o arie mare cuprinsă de o cameră de supraveghere, fără inteligența artificială din dotare, detaliile din această arie pot fi vizualizate prin zoom digital. În acest caz este importantă rezoluția camerei (HD, FHD, UHD, etc.) care este exprimată in pixeli. 1 pixel înseamnă un punct din imaginea captată. Evident cu cât imaginea este alcătuită din mai multe puncte cu atât este mai clară și cu atât mai mult primim detalii inteligibile chiar și la mărierea anumitor zone din imaginea captată. În funcție nevoi, există camere cu destinație specială. Acestea au deja implementat în software-ul lor de bază, ca și inteligență artificială, acea funcție specială căreia îi este destinată.
Exemple de funcții speciale:
• cameră de supraveghere care citește și memorează într-un fișier numerele de înmatriculare ale vehiculelor filmate
• supraveghează un teritoriu și contorizează oamenii aflați în aria sa de acoperire și trimite o alarmă în cazul în care numărul persoanelor din acea arie crește peste o anumită limită presetată
• cameră care supraveghează șirul de clienți de la o casă de marcat și trimite alarmă când șirul excede un număr prestabilit sau o persoană așteaptă deja la rând peste un timp prestabilit
• camere care numără câte persoane intră și ies din spațiul supravegheat, diferențiind alduții de copii, excluzând animalele și obiectele
• camere cu rază de supraveghere de 360 de grade, care în momentul apariției unui eveniment automat focalizează optic pe acel eveniment și memorează separat fotografia detaliată a evenimentului
• camere destinate special pentru supravegherea nocturnă cu diverse funcții specifice
• camere care capteaza imaginea termică și multe multe altele etc.

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE SECURITATE

Un alt aspect important este și suportul fizic al sistemului de supraveghere. În funcție de tipul cablului folosit sunt limitări atât la lungimea maximă al unui tronson cât și la calitatea imaginii ce poate fi transmisă.
Există foarte multe posibilități în configurarea unui sistem de securitate, iar oferta de producători și furnizori pentru fiecare componentă în parte sunt sunt foarte diverse. Experiența este un factor decisiv și foarte important în momentul alegerii componentelor.
Condițiile garanțiale sunt bine de știut și de verificat înainte de orice alegere. Indiferent de complexitatea sistemului este bine (în unele cazuri chiar obligatoriu din punctul de vedere al legii) să există o relație contractuală de mentenanță.